Logo


ידיעה חדשותית: : מבזק חדשות
(קטגוריה: כללי)
הוצב על-ידי KaBuKiM
יום שישי 31 אוקטובר 2003 - 20:37:41

מרטין הומן, חבר פרלמנט גרמני שאמר כי היהודים, כמו הגרמנים, ראויים להיקרא "אומה של פושעים", נאלץ לחזור בו מהאמירה ולהתנצל, בעקבות סערה ציבורית ועגבניות שספג מכל הכיוונים. לדבריו, לא התכוון לפגוע ברגשותיו של איש, אך הוא מזכיר לכולם שהוא לא מסכים עם ההגדרה "אנשים" ליהודים.

מערכת "דוגרי!" בודקת כעת, בעזרת יודעי-דבר או שניים, אם העם היהודי בעיניו של הומן הוא בעצם אוסף של מזלגות או פטריות-יער.
הידיעה החדשותית הזו היא מ דוגרי!
( http://dugri.eesh.net/comment.php?comment.news.comment.13 )