Logo


ידיעה חדשותית: : האמת, לא התכוונתי לכתוב כלום לדוגרי כרגע, אבל..
(קטגוריה: טיפשות וטמטום)
הוצב על-ידי eesh
שבת 20 דצמבר 2003 - 23:02:50

לא יכולתי להתאפק. מישהו יכול להסביר לי מה לעזאזל האתר הזה?!?! ניסיתי לקרוא אבל חטפתי אפילפסיה מגודל האותיות.הידיעה החדשותית הזו היא מ דוגרי!
( http://dugri.eesh.net/comment.php?comment.news.comment.46 )