Logo


ידיעה חדשותית: : חברות הכבלים, שעמום, ותוכנת גרפיקה
(קטגוריה: כללי)
הוצב על-ידי eesh
שבת 27 מרץ 2004 - 16:06:38

נכון "הוט - כל מה שחם"? אז איך ששמעתי את זה, קפץ לי לראש משפט אחר.

עכשיו סוף סוף נהייתי משועמם מספיק בשביל לבצע את זה מבחינה גרפית. התוצאה לפניכם.
הידיעה החדשותית הזו היא מ דוגרי!
( http://dugri.eesh.net/comment.php?comment.news.comment.64 )