Logo


ידיעה חדשותית: : מי אנחנו (1)
(קטגוריה: החיים האישיים)
הוצב על-ידי Hagiler
יום שלישי 21 אוקטובר 2003 - 23:44:45

פרק ראשון בסדרה שבה כל אחד אמור לכתוב מי הוא ולמה.

שם: חגי גילר
גיל: 20 ("עוד מעט 21, הוא אמר בחושניות")
דרגה בצה"ל: סמל
זמן לשחרור: 11 חודשים
נטיה מינית: כל דבר שלא מוברג לרצפה (עם העדפה לנשים)סקסי.
מה עשיתי באתר: טוב, קודם כל, חשבתי עליו. ואז השגתי אנשים שיעשו את העבודה השחורה. ואז העברתי את כל יום כיפור פחות או יותר בעבודה על החלק הגרפי. כמו כן אירחתי כמה פגישות צוות מאולתרות בבית שלי, אחת מהן הופרעה בגלל שהגיעה אישה לבית והוציאה אותנו מריכוז, ובשניה סתם כולם היו לחוצים.

מה אני שומע עכשיו: They might be giants - Factory showroom

פילוסופיית החיים שלי: "אם זה ניתן לאיסוף, אני אאסוף את זה, ולעזאזל התוצאות"

על מה אני מתחרט: שאין לי פילוסופיית חיים שמשאירה לי קצת יותר מקום בחדר.

בפרק הבא: לירון!הידיעה החדשותית הזו היא מ דוגרי!
( http://dugri.eesh.net/comment.php?comment.news.comment.7 )